Moжете да качите ваша снимка на страницата на Пловдив по два начина:
  1. Ако снимката е на ново място на картата, щракнете два пъти върху мястото.
  2. Ако вече има други снимки на същото място (т.е. има червена точка на това място), щракнете върху червената точка. В дясно от картата ще се появят другите снимки а под тях ще има link чрез който можете да добавете вашата.
Обратно към картата
You can upload your photos of Plovdiv as follows:
  1. If your photo is at a new map location, double-click at the location
  2. If there are already other photos at the same location (i.e. there is a red dot at the location), click on the red dot. On the right of the map there will be a column of thumbnails. Under them you will find a link to the upload page
Back to the map